RAKENTAMASSA VUODESTA 1987

 

RAKENNUTTAJAPALVELUT

Toimimme uudis- ja korjauskohteiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä asiakkaan edunvalvojana. Ammattitaitoinen hankkeenhallinta on avaintekijä onnistuneelle hankkeelle. Meillä on oikeat työkalut hankkeille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

TYÖTURVALLISUUS

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Hoidamme rakennuttajan puolesta kohteiden suunnittelu- ja toteutuksen aikaisen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kiinteistön omistajien tuki- ja asiantuntijapalvelut sisältäen kiinteistöjohdon ja isännöitsijöiden tarvitsemat tukipalvelut kiinteistöjen ylläpidossa ja hoidossa.